Koolituspõhimõtted

Trüki

Bookmark and Share

Koolituse kestvus sõltub teemast ja oodatavast tulemusest. Vastavalt rõhuasetusele on võimalik teha 1 h koolitusest 2-3 päevase koolituseni.

Näiteks, kui tegemist on ettevõttega, kus arengukohaks on omavaheline meilivahetus, siis piisab 1,5 – 2 tunnisest lühikoolitusest, mis viib inimesed töörutiinist välja, teadvustab olukorda ja sarnase käitumise tagajärgi ning annab praktilisi võtteid, kuidas meilivahetust tõhustada.

Koolitusmetoodikaid (loeng, grupitööd, rollimängud, tajutegevused, edasiõpetamine jms) kombineerime pidades silmas seda, et erineva mõttemudeliga inimesed omandaksid võimalikult palju informatsiooni.

National Training Laboratory Institute for Applied Behavioral Science poolt läbiviidud uurimusest "Erinevad võimalused õppimiseks" e "Different Ways of Learning" on selgub õpetatu meeldejätmise kohta järgmist:

Koolitusmeetod Teadmise meeldejäämine
Vaatamine/ kuulmine - Loeng 5%
Lugemine 10%
Audio Visuaalne/ Video 20%
Ettenäitamine 30%
Grupi diskussioon 50%
Praktiline läbitegemine 75%
Teiste õpetamine 90%
Kohene õpitu kasutamine praktikas
90%

Oma koolitusi meisterdades arvestame erinevate inimtüüpidega. Kellelt ja milles erinevad inimesed õpivad, saab lugeda näiteks siit: õppimisstiilid

Hea on meeles pidada, et koolituse eeltöö ja järeltöö, milles lahkesti abiks olen, otsustab, kas koolitus on ettevõtte või eraisiku kulu või investeering tulevikku. Koolitusel osalejale on kasulik järgmine kirjatükk: Koolituseks kasulik eelhäälestus.  

Kõik koolitused annavad osalejatele energiat ja rõõmu ning raputavad inimesi emotsionaalselt. Õhkkond on vaba ja mänguline, mis tagab parema teema omistamise.

 

Koolitus, health, Katrin Aedma, Training, tervis, kepikõnd, powerwalk
Koolitus: Hõivatud, kuid heas vormis & õnnelik/ Foto: Raivo Tiikmaa

 

Kõik osalejad on aktiivselt tegevusse kaasatud. Rollimängud, grupitööd ja testid vahelduvad arutelude ja analüüsidega. Muuhulgas kasutatakse NLP e neurolingvistilise programmeerimise ja Silva meetodi võtteid.

Enamus koolitustega kaasnevad ka materjalid, mis aitavad süvendada omandatud teadmisi ja meenutada õpitut.

Koolitussoovi korral anna esmalt teada:

  • Millist teemat sooviksid ja miks?
  • Milline peaks olema koolituse eesmärk? Millist muutust ootad?
  • Kes on sihtgrupp (millega tegelevad, millises vanuses, meeste ja naiste osakaal)?
  • Kui palju on koolituseks aega?
  • Kui palju on osalejaid?
  • Kus koolitus toimuks (piirkond, ruumis või õues)?
  • Kui jah, siis millega koolitust siduda soovid (reis, seminar, infopäev, tali-või suvepäevad, kliendiüritused jms)?
  • Millisel ajavahemikul soovid koolitust ja millised on eelistatud nädalapäevad koolituse toimumiseks?
  • Mida kohe üldse koolitusega seoses ei soovi ja millised oleks täiendavad ootused?
Ole julge arutlema kõigile osapooltele sobivate lahenduste osas!

Informeeri oma soovist võimalusel 1-2 kuud ette, et tagada endale sobiv aeg. Kui aeg on mõlemapoolselt sobiv, siis on võimalik ka kiirem reageerimine. Küsida võib alati.

Koolituse lisainfo saamiseks kontakteeru:

Katrin Aedma  E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Kindlasti uuri hetkel saadaolevaid toetusi. Asjad ei jää tegemata, mitte selle pärast, et pole vahendeid vaid seetõttu, et ei usuta vahendite olemasolusse.

Taotle näiteks EAS-st toetust või teeni projektijuhina. 

OÜ KA Konsultatsioonid on kantud EAS koolitajate registrisse. Lisainfo EAS kodulehel. Tasuta nõuannet saab maakondlikest Arenduskeskusest.

Loe lisa koolitusfirma/ osaleja ja tellija kohustustest ja õigustest:

KA Konsultatsioonid KOOLITUSTINGIMUSED

Et saada suureks inimeseks,

tuleb osata oskuslikult kasutada kõike, mida saatus pakub!
~La Rochefoucauld~

KOOLITUSLUBA H429HTM

Viimati uuendatud 17. jaanuar 2015